Se utstillingen

Bøkfjord1.jpg
Bøkfjord fyrstasjon
Beliggenhet: 20 km fra Kirkenes 
69° 52' 38.69006'' 30° 10' 34.39951''
Kommune: Sør-Varanger
Opprettet: 1910
Automatisert:1988 Avbemannet: 2006
Tårnets høyde: 10 m
Lysets høyde over høyvann: 33 m
Lysvidde: 16 n mil
Eier: Staten v Kystverket
Fredet: etter Kulturminneloven 1998
Besøksfyr: Ja
Ny bruk: Utleie av fyret og transport dit 
arrangeres av «Kirkenes opplevelser HSfoto».
 

Bøkfjord2.jpg

 Se utstillingen

Bøkfjord fyrstasjon ligger på sørsiden av Varangerfjorden utenfor Kirkenes. Fyret har en 1 etasjes betongbygning med lykten i et lavt tårn. Linseapparatet er av 5. orden.


Under okkupasjonen ble Bøkfjord fyr besatt av tyske militære. Det ble bygd kanonposter og andre festningsanlegg. Anlegget ble totalt ødelagt av tyskerne i 1944. Etter krigen ble fyrstasjonen gjenoppbygget etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas.


17.mai 1946 kom et arbeidslag på 15 menn under ledelse av Andreas Folkestad. Det var lagt ut landminer i område av tyskerne, og fra en militærleir i nærheten kom en mineekspert som gikk over plasser hvor det skulle utføres arbeid. I 1946 ble det satt opp to uthus. Den 10.mai 1947 kom arbeidslaget tilbake med 36 menn. De satte opp «tundrabrakke», ferdigstøpte maskinhuset og satte på plass lyktehuset. I 1948 ble boligene satt i stand. Det var arbeid med master for tåkesignal, med fundament til oljetanker, vei og gårdsplass. På høsten kom aggregatene som skulle monteres. Prøvekjøring av disse foregikk dagen før de måtte reise. I 1949 var det arbeidslag på stasjonen under ledelsen av Leif Folkestad. Tåkesignalet ble montert på masten. I august reiste arbeidslaget fra Bøkfjord, og etterlot seg en ryddig og fin fyrstasjon. 


Tufter etter bolig og gamle uthus finnes fortsatt. Rester etter et tysk kystfort er bevart like ved fyrstasjonen med kanoner, kanonstillinger, bunkers, løpegraver og geværstillinger.

Fyrstasjonen har høy arkitektonisk verdi med den knappe og fint proporsjonerte fyrbygningen, og de øvrige bygningenes plassering på tomten. Fyrstasjonen har høy miljøskapende verdi i området og en viktig beliggenhet ved innseilingen til Kirkenes. 

Bøkfjord3.jpg

Bøkfjord fyrstasjon, 1946. Se utstillingen