- etatsmuseum for Kystverket

Anlegg for sikrere sjøfart har vært viktig for havlandet Norge helt siden Floke Vildgerson reiste varde på Ryvardneset i 869.

1000 år senere spilte Losvesenet, Kanal- og Havnevesenet og Fyrvesenet en avgjørende rolle for at Norge utviklet seg til å bli en moderne stormakt innen sjøfart og fiskeri.

I vår tid ligger ansvaret for en samlet maritim infrastruktur hos Kystverket.

Kystverkmusea er etatsmuseum for det norske Kystverket. Vi dokumenterer, utforsker og formidler denne sentrale delen av Norges historie.

Kart over Kystverkmuseas avdelinger og regioner

Region Vest
Tungenes fyr

Region Sørøst
Lindesnes fyr

Region Midt-Norge
Dalsfjord fyrmuseum

Region Nordland
Lofotmuseet

Region Troms og Finnmark
Museeene for kystkultur
og gjenreisning

Fyrlinsa 200 år i 2023

Følg toktet MS Gamle Oksøy og se film

Jomfrulandnatt1.jpg

kystreise2.png

Kystreise.no - digitalt innhold om kystens kulturhistorie