Medarbeidere

Vennligst legg merke til at @ er skiftet ut med (at) i e-postadressene for å redusere mengden av spam.

Lindesnes fyrmuseum (sør-øst)

Espen Frøysland (Direktør)
97 54 24 90
espen(at)lindesnesfyr.no

Simen Lunøe Pihl (Museumsfaglig rådgiver)
92 21 99 04
simen(at)lindesnesfyr.no

Jærmuseet, Tungenes fyr (vest)

Eirik Gurandsrud
47 77 60 20
Eirik.Gurandsrud(at)jaermuseet.no

Viti (Midt-Norge)

Frode Pilskog
95 06 91 62
frode(at)vitimusea.no

Museum Nord, Lofotmuseet (Nordland)

Kristine Moltu
404 48 209
kristine.moltu(at)museumnord.no

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, Gamvik Museum (Troms og Finnmark)

Heidi Holmgren 

900 18 098
heidi(at)nordkappmuseet.no