Medarbeidere

Vennligts legg merke til at @ er skiftet ut med (at) i e-postadressene for å redusere mengden av spam.

Lindesnes fyrmuseum (sør-øst)

Espen Frøysland (Direktør)
97 54 24 90
espen(at)lindesnesfyr.no

Simen Lunøe Pihl (Museumsfaglig rådgiver)
92 21 99 04
simen(at)lindesnesfyr.no

Jærmuseet, Tungenes fyr (vest)

Eirik Gurandsrud
47 77 60 20
Eirik.Gurandsrud(at)jaermuseet.no

Sunnmøre Museum, Dalsfjord fyrmuseum (Midt-Norge)

Frode Pilskog
95 06 91 62
frode(at)sunnmore.museum.no

Museum Nord, Lofotmuseet (Nordland)

Kristine Moltu
404 48 209
kristine.moltu(at)museumnord.no

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, Gamvik Museum (Troms og Finnmark)

Svetlana Voronkova 

784 97 949
svetlana(at)kystmuseene.no