Følg Gamle Oksøy

Fyrlinsa 200 år

I 2023 er det 200 år siden Augustin Fresnels første fyrlinse ble montert i toppen av Le Cordouan i Frankrike. Kystverkmusea markerer dette med et tokt med MS Gamle Oksøy. Underveis i toktet blir det arrangement på Kvitsøy, Alnes, Tranøy og Slettnes. Følg med på Kystverkmuseas Facebook for oppdateringer og datoer. Vi har også laget en film om fyrlinsa.

Oljevernet 50 år

I 2022 markerte vi at Noreg har hatt 50 år med statleg oljevern.

Sjekk nettsida vår: Oljevernet 50 år

 

Los 300

Los 300 prosjektet markerte 300 år med losteneste 1720-2020

Los 300

De gamle fortøyningsfestene

Fortøyningsfester var en viktig del av den maritime infrastrukturen.

Jan G. Langfeldt presenterer metoder for registrering og resultat fra registreringene i Ny-Hellesund.

De gamle fortøyningsfestene

Fortøyningsfester i Grenland

Fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården

Fortøyningsfestene i Ny-Hellesund

Registrering av fortøyningsfester i andre områder