De gamle fortøyningsfestene

Fortøyningsfester var en viktig del av den maritime infrastrukturen.

Jan G. Langfeldt presenterer metoder for registrering og resultat fra registreringene i Ny-Hellesund.

De gamle fortøyningsfestene

Fortøyningsfester i Grenland

Fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården

Fortøyningsfestene i Ny-Hellesund

Registrering av fortøyningsfester i andre områder