Dokumentasjon og forskning

Kystverkmusea arbeider med dokumentasjon og forskning knyttet til den maritime kulturarven og tilgrensende emner. I vår egen skriftserie "Kystens veivisere" er det foreløpig utkommet 5 titler, og flere er under planlegging. Våre medarbeidere publiserer også i andre kanaler. 

Siste publikasjoner:

Johnsrud, Torstein:

Finnmarkshandelen i en brytningstid 1789-1811. Hva kan toll-listene fortelle? (Heimen 1/17)

 

Pilskog, Frode:

Lepsøyrevet fyr, der nye metodar vert tekne i bruk (Gavlen 1/2023)

Fyrlyktene i romsdalsfjordane. (Årbok for Romsdalsmuseet 2022).

Frode Pilskog 2022 Kursboka er mi loshistorie. Kursbøker som del av kunnskapen og erfaringa til losane. Gurandsrud og Teige (red) 2022 Norsk loshistorie 1720-2020 Fra selvstendige næringsdrivende til statsansatte. Museumsforlaget

Norsk loshistorie 1720-2020 (Gavlen 1/2022)

Pilskog og Sævik 2021 Losen før losvesenet. Kap. 1.1 og 1.2 i Navigasjon for lostjenesten – Sikker og effektiv navigasjon Kystverket 2021. Kan leses her

Lysande sentrumsutvikling (Gavlen 1/20). 

Besøksfyr (Gavlen 1/20). Kan også leses her.

300 år med losteneste (Gavlen 1/20). Kan også leses her

Vorane i Ulstein (Levd Liv 2019). Kan også leses her.

Fyr og fyrlykter i Ulstein (Levd Liv 2018). Kan også leses her.

Formidling på freda fyrstasjonar 2017 (Gavlen 1/18). Kan også leses her.

Runde fyr 250 år (Gavlen 1/17). Kan også leses her.

Flåværleia fram i lyset (Kystglimt nr. 4 2013). Kan også leses her.

 

Gurandsrud, Eirik:

Veikrysset i havet. Strid om losstasjon og sjøsikring i Rogaland 1975–2000. Heimen 1/18

Maritimt vitensenter i Tungevågen. (Sjå Jæren 2015) Kan også leses her.

Kvitsøy - veikrysset i havet. (Sjå Jæren 2014) Kan også leses her.

Randaberg - på spissen av Jæren. (Sjå Jæren 2010) Kan også leses her. 

Glimt frå fyrmuseum. (Sjå Jæren 2009) Kan også leses her. 

 

Kystens veivisere

Kystverkmuseas egen skriftserie presenterer mennesker, anlegg og prosesser med spesiell betydning for utviklingen av den maritime infrastrukturen i Norge. Bøkene kan bestilles fra Kystverkmusea.

 

Norske fyrstasjoner. Besøksfyr langs hele kysten

226 fyr mellom to permer! «Norske fyrstasjoner - Besøksfyr langs hele kysten» er den hittil mest komplette boka når det gjelder omtaler av fyr langs Norges kyst. Fra det første enkle fyrlyset ble tent på Lindesnes i 1656 til den siste fyrstasjonen ble opprettet på Anda i 1932 var det til sammen opprettet 226 bemannede fyrstasjoner langs Norskekysten. 

Forfatter Per Roger Lauritzen presenterer alle 120 fyr i Norge som i dag har en eller annen form for vertskap og går an å besøke. Boka beskriver også de 106 øvrige fyrstasjonene som en gang har hatt bemanning. 

Ved hver fyrbeskrivelse finnes et felt der leseren kan skrive inn dato for sitt besøk og boka har i tillegg plass til egne notater.

 

Fyrdiriks. En kunstnerisk byråkrat med humor og selvironi.

Norges andre fyrdirektør Carl Fredrik Diriks spilte en avgjørende rolle for utbyggingen av fyr langs norskekysten på andre halvdel av 1800-tallet. "Fyrdiriks" var dessuten en meget habil maler, tegner og skribent. Denne boka forteller historien om Diriks' liv og virke i en periode med omfattende teknologisk endringer, men er også noe av et festskrift over mannen. Boka er utgitt av Kystverkmusea som en markering av at det i 2016 er 175 år siden Norge fikk et eget fyrdirektorat, og er utgivelse nr. 4 i Kystverkmuseas serie Kystens veivisere.

 

Peter Norden Sølling. Den dekkede losbåtens far. 

Peter Norden Sølling (1758 -1827) har fått æren av å introdusere de dekkede losbåtene på norskekysten. De såkalte Søllingbåtene spilte også en viktig rolle som kaperfartøy og i posttrafikken under Napoleonskrigene (1807-14). I København opprettet Sølling det som antagelig er verdens første sjømannshjem. Men til tross for iherdig innsats for å sikre sitt ettermæle, blant annet ved å bekoste egne minnesmerker og utgi sin egen selvbiografi, sank han likevel ned i glemselens dyp. I denne boka trekkes han imidlertid igjen fram i lyset. Forfatterne tilhører våre mest kjente fagfolk og forfattere innen maritim kulturhistorie: Jarle Bjørklund og Arne Emil Christensen. Den første tegner et portrett av Sølling og setter ham inn i sin samtid, mens Arne Emil Christensen redegjør for tegningsmateriale og andre kilder knyttet til de enkelte fartøyene.

 

Fyrbyggerne. 

Dette er ei bok om dem som bygde den moderne kystleden. Her møter vi de som dro til Finnmark da fyrene skulle gjenreises etter krigen. Vi følger dem på lyktebygging langs kysten, under vedlikeholdsarbeid på fyrstasjoner og om bord i Fyrvesenets fartøyer. I boka er det de selv som fører ordet. Slik blir historiene deres ei fortelling om livet langs kysten. Perioden de forteller om strekker seg fra ca. 1940 til år 2000. Forfatter er Bjørn Arid Ersland. Boka er rikt illustrert med historiske foto og nyere fotografier fra Rune Nylund Larsen. 

 

Kystens veivisere 1 

Kystens Veivisere 1 (2008-2009) er en artikkelsamling som gir overblikk over de ulike tema som utgjør Kystverkmuseas ansvarsområde og arbeidsfelt, og flere av våre mest kjente maritime kulturhistorikere er med blant bidragsyterne. Jo van der Eynden skriver om bakgrunnen for opprettelsen av Kystverkmusea. Kjell Anders Viken og Harald Elling Ulvestad skriver om fyrbyggerne fra Sunnmøre, mens Per Hillesund skriver om organiseringen av losvesenet på 1700-tallet. Anders Haaland skriver om utbyggingen av statlige fiskerihavner og Gunnar Eikli om havna som møtested. Knut Baar Kristoffersen har levert en artikkel om etableringen av Statens Redningsvesen, Bjørn Foss skriver om redningsskøytene, mens Jarle Bjørklund tar for seg ulike sider ved Tollvesenets historie.