Om Kystverkmusea

Kystverkmusea er etatmuseet til Kystverket. Museet ble etablert i 2008, og er organisert som et samarbeid mellom Kystverket som statlig fagdirektorat og fem selvstendige museumsinstitusjoner: Lindesnes fyrmuseum (Sørøst), Jærmuseet (Vest), Viti (Midt-Norge), Museum Nord (Nordland) og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark (Troms og Finnmark).

De fem institusjonene danner et nettverksmuseum med hele landet og hele Kystverkets virkefelt som arbeidsområde. Ledelsen av etatsmuseet sitter ved Lindesnes Fyrmuseum.

Kystverkmusea arbeider med historie, kulturminner og kulturarv knyttet til fyr og seilingsmerker, havner, farleder og kanaler, losvirksomhet, moderne trafikkovervåking og miljø- og sikkerhetsberedskap.

 

Årsrapport 2017