Stiftinga Sunnmøre Museum

Kystverkmusea i Midt-Norge

Stiftinga Sunnmøre Museum ved Dalsfjord Fyrmuseum representerer region Midt-Norge i Kystverkmusea.

Frå slutten av 1830-åra reiste fleire lag med sunnmøringar langs norskekysten for å setje opp fyr og sjømerke. Arbeidarane frå søre sunnmøre fekk godt ord på seg og fekk delta i arbeidet med å sette opp eit 70-tals fyrstasjonar. I tillegg sette dei opp hundretals av lamper og sjømerke. 

I Kystverkmusea har Stiftinga Sunnmøre Museum eit særlig ansvar for dokumentasjon og formidling av Fyr- og merkevesenet.

Innan Stiftinga Sunnmøre Museum formidlar Fiskerimuseet i Ålesund og Godøy Kystmuseum loshistorie. Herøy Kystmuseum formidlar ferdsla i eit av våre prioriterte maritime kulturlandskap, Flåværleia

Dalsfjord Fyrmuseum_2016 05 26_0001.JPG

Dalsfjord Fyrmuseum

Dei sunnmørske fyrbyggarane

Ein av pionerane blant dei sunnmørske fyrbyggarane var Ole Gammelsen Mork frå Volda. I 1825-26 deltok Mork deltok i arbeidet med å setje opp eit kolblussfyr på Runde. Arbeidet vart leia av to marineoffiserar og to murarmeistrar frå Kristiania. Mange av arbeidarane kom frå Kristiania. Under dette arbeidet utmerka sunnmøringane seg. Det vert fortalt at arbeidarane frå Kristiania sokk i kne då dei skulle bere kalk over fjellet.

Frå 1838 fekk Mork og to andre sunnmøringar i oppdrag å setje ut sjømerker langs leia.

Dette var byrjinga på ein tradisjon der arbeidslag reise ut kvar vår for å bygge ut den maritime infrastrukturen. Arbeidet i Fyr - og Merkevesenet gjekk nærast i arv frå generasjon til generasjon i bygdene i Volda og Ørsta.