Viti

Kystverkmusea i Midt-Norge

Viti ved Dalsfjord Fyrmuseum representerer region Midt-Norge i Kystverkmusea.

I Dalsfjord har nesten alle gardar tilknytting til Fyr- og merkevesenet. Frå 1970-talet byrja ein lokalt å samle på gjenstandar frå det Fyr- og merkevesenet.

I tillegg vart det samla inn fotografi og fortellingar både lokalt og frå heile landet.

Frå utstillinga i Dalsfjord
Frå utstillinga i Dalsfjord

 

Dalsfjord fyrmuseum fekk i 2012 nye lokaler og har ei utstilling som fortel historia om Fyrvesenet og dei sunnmørske fyrbyggarane. 

I Kystverkmusea har Viti eit særlig ansvar for dokumentasjon og formidling av Fyr- og merkevesenet.

Hjå Viti formidlar Fiskerimuseet i Ålesund loshistorie.

Dei sunnmørske fyrbyggarane

Ein av pionerane blant dei sunnmørske fyrbyggarane var Ole Gammelsen Mork frå Volda. I 1825-26 deltok Mork i arbeidet med å setje opp eit kolblussfyr på Runde. Under dette arbeidet utmerka sunnmøringane seg. Det vert fortalt at arbeidarane frå Kristiania sokk i kne då dei skulle bere kalk over fjellet.

Frå slutten av 1830-åra reiste fleire lag med sunnmøringar langs norskekysten for å setje opp fyr og sjømerke. Arbeidarane frå søre sunnmøre fekk godt ord på seg og fekk delta i arbeidet med å sette opp eit 70-tals fyrstasjonar. I tillegg sette dei opp tusentals av lamper og sjømerke. 

Arbeidet i Fyr - og Merkevesenet gjekk nærast i arv frå generasjon til generasjon i bygdene i Volda og Ørsta.

Dalsfjord Fyrmuseum_2016 05 26_0001.JPG

Dalsfjord Fyrmuseum