Registrering av fortøyningsfester i andre områder

Hvaler

Lederen for Skjærgårdstjenesten i Hvaler kommune, Eivind Børresen, skrev følgende til meg 8.september 2010: "Jeg har de siste par årene registrert fortøyningsfester i Hvaler kommune. Iflg. "Ringfortegnelse ved Ringvesenets overgang fra Fyrvesenet til Havnevesenet 1.1.1921" var det under Fredrikshalds og Fredrikstads Lodsoldermannskap 49 bolter med ringer (her ofte kalt "trollyer"). Vi ser kulturminnearbeidet som en del av Skjærgårdstjenestens arbeid, men jobber også dugnad. Det tas posisjon, samt foto av bolt og ring før og etter maling av ringene. Selve boltene er ikke gjenstand for bevaringstiltak ennå. Vi har nok noen delte oppfatninger av hva som er riktig gjøre - eller ikke gjøre." I en telefonsamtale fortalte Eivind Børresen at ringene i fjellet børstes med stålbørste for å få bort mose og annet som har festet seg til fjellet.  Deretter males de med Jotun Mur. Når det gjelder vedlikehold av fortøyningsfestene har man som det fremgår vanskelig for å bli enige om hvordan disse bør behandles.  Eivind Børresen ser derfor med interesse frem til hva som vil bli gjort i Ny-Hellesund og resultatetene av dette. Jeg håper flere kystkommuner etter hvert vil se vedlikehold av fortøyningsfestene som en viktig oppgave for kommunen.

Randesund i Kristiansand

I 2006 ble fortøyningsfestene i Randesund registrert. Prosjektet ble gjennomført av historiker Endre Wrånes. 

Flekkerøy, Vågsbygd, Marvika og Odderøya i Kristiansand

Denne registreringen er gjennomført av Normann Liene og Erik Persen som en del av et på oppdrag for Kristiansand kommune om å registrere av alle typer kulturminner I kommunen.     Plasseringen av de enkelte fester er gjort på 60 kartblad i størrelse 1: 5000.   De fleste festene er det også tatt foto av.  Rapport som omfatter ialt ca. 2500 kulturminner, ble levert til Kristiansand kommmue i februar 2010.  Målsettingen videre er at Kristiansand kommune skal legge informasjonen inn på sitt nettsted slik at man kan gå inn å se hvor de enkelte festene er.  Men det tar nok tid før dette blir realisert.

Områdene rundt Kalvåg i Sogn og Fjordane

Sommeren 2009 registrerte Egil Totland 87 fortøyningsfester i dette området. Det han forteller om dette på sitt nettsted har jeg skrevet inn nedenfor.  Men på nettstedet hans er det også kart og flere bilder av registrerte fortøyningsfester: http://www.kalvaag.com/
Egil Totland forteller følgende: I 2009 føretok eg ei registrering av fortøyingsfester rundt Frøya (Kalvåg). Registreringa vart gjort frå båt og til fots og omfatta størstedelen av kystlinja rundt Frøya inkl. holmar og skjær samt områda rundt Frøya. Vi finn dei langs sjøen frå Kjerringehalsen til Småvågane og søretter til Geitholmane. Vidare finst dei rundt Kalvågen – frå Flatholmen på eine sida til Utigardsstrendene på andre sida. Vi finn dei og i gamle Smørhamn, Skutevika, Værøyna, Håøyna, Havrøyna, Gåsøyna, Gildreneset, Nesje, Frøynes, Vederskytten og Vågane.  I området rundt Frøya er det i dag  87 faste fortøyninger.