Fuglenes fyr.

Foto: Fyrdirektoratets arkiv, Riksarkivet

Et lite fyr og et hus med naust står på Fuglenes. Før det enkeltstående fyret ble bygd, var fyret en del av huset og er forsatt synlig i byggets struktur. I bakgrunn ser man havet, Grunnvågneset og Sørøyfjellene på Sørøya. Fjelløya Håja blir skjult av huset. Fotograf Toralv Hagen, ca 1939

Fuglenes

Fuglenesodden med Melkøya i bakgrunnen.