Se utstillingen

Helnes1.jpg
Helnes fyrstasjon
Beliggenhet: 13 km nordøst for Honningsvåg.
71° 3' 41.97004'' 26° 13' 19.11996''
Kommune: Nordkapp
Opprettet: 1908
Automatisert: 1986
Avbemannet: 2004
Tårnets høyde: 10 m
Lysets høyde over høyvann: 37,5 m 
Lysvidde: 17,2 n mil
Eier: Staten 
Fredet: Nei
Besøksfyr: Nei
Ny bruk: Ingen
 

Helnes3.jpg

Helnes fyr ligger på østpynten av Magerøya i Nordkapp kommune. Se utstillingen

Planlegging av fyret startet på 1890-tallet. Skipstrafikken til og fra Kvitsjøen i Russland var på den tiden livlig, særlig med trelast fra Arkhangelsk til havner i Vest-Europa og Storbritannia. Trafikken gikk langs norskekysten, og var en viktig begrunnelse for bygging av et fyr på dette stedet. Helnes var på den tiden et lite fiskevær med fiskekjøp og handel. Fyrvesenet måtte skaffe privat grunn. Fyret ble så bygget i 1908 som en lav trebygning. Det ble offisielt tent 15. november 1908.

Fram til 1933 benyttet fyret privat kai for ilandstigning, men denne ble dårlig vedlikeholdt siden fiskeværet var i ferd med å bli fraflyttet. Overingeniør C.F. Rode hadde følgende beskrivelse fra sommeren 1931 "man maa klyve i land paa fjeldknauser sleipe av fiskeslo". Konklusjonen til Rode var klar "Det er den sletteste ordning som fins ved nogen fyrstation her i landet".

I 1933 ble det inngått avtale om bygging av kai med kran, skinnegang og naust. Under andre verdenskrig satte tyskerne i gang ombyggingsarbeid til radiofyr i 1941.

Fyret ble fullstendig overtatt av Wehrmacht 30.07.1943 da det var viktig for tyske konvoier som fraktet forsyninger langs kysten til fronten øst for Kirkenes. Da ordren om tilbaketrekning og bruk av den brente jords taktikk ble gitt høsten 1944, ble også Helnes fyrstasjon brent og ødelagt.


Helnes2.jpg
Helnes med bebyggelsen, båter som ligger på land, fiskehjeller og på toppen t.h. ser man Helnes fyr. 1910-1944. Se utstillingen

Fyrbygningen og uthuset var totalt ødelagt. Trehatten til fyret var det eneste som kanskje kunne brukes. De oppførte grunnmurene og maskinhus var sprengt. Spillet på toppen av taubanen var sprengt, det samme var en del av betongveien. Naust og fire pilarer til trillebane fra ladning til naust var ødelagt. De to oljetankene hadde en del kulehul og var sterkt rustet, men kunne settes i stand.

Arbeidslaget «Landlag VII» under ledelse av formann Arne Folkestad ankom til Helnes 3.mai 1946. Landingskar og skinnegang opp til nauste ble reparert først. Opprydding og transport av materialer tok mye tid. Den første tiden var arbeidslaget uten ringsbåt.

Fyret ble gjenoppbygd som en lav betongbygning. Da ble det også bygd bolighus og naust i tre. De ble tegnet av arkitektfirma Blakstad og Muntthe-Kaas. Ingenør Menich koordinerte bestillinger, lagring og distribuering av forskjellige varesorter. Formennene var stadig på tråden til ingenøren. Fyret ble elektrifisert i 1948. Nautofon med tåkesignal kom i drift i 1949. 

Helnes4.jpg

Helnes fyr, 1928 Se utstillingen

Selv om fyret ble automatisert allerede i 1986 var det bemannet med fyrvokter i turnordning helt fram til 2004. Etter at fyret ble uten bemanning ble bygningene først solgt til Nordkapp kommune. Kommunen solgte videre til aktivitetsbedriften Destinasjon 71 garder Nord. Bedriften prøvde ut et reiselivstilbud med overnatting og aktiviteter med utgangspunkt i fyret. Forholdene for ilandstigning i dårlig vær gjorde at bedriften valgte å avvikle tilbudet. Fyret ble kjøpt tilbake til Kystverket i 2011.