Helnes fyr 1928. Helnes fyrstasjon ble vedlikeholdt av fyrvokter Andreas Tobiassen. Tobiassen var den femte fyrvokteren på Helnes og hadde ansvaret her fra 1921 til 1939.

Helnes fyr 1928

Helnes fyrstasjon i 1928. Andreas Tobiassen var fyrvokter på Helnes fra 1921. Andreas var tidligere fisker og hadde startet sin fyrkarriere som reserveassistent på Fruholmen fyr i 1915. Som regel bidro hele familien til å vokte fyrstasjonen. Fra 1933 ble sønnen Albert Tobiassen ansatt som reserveassisten ved Helnes fyr.

7. mai 1940 tok en ny fyrvokter, Arthur Elvedahl over. Elvedahl hadde tidligere arbeidet som assistent ved Skomvær og Landegode fyr.

Helnes fyrstasjon 1928

Helnes fyrstasjon før 1944.


Naustet på Helnes fyrstasjon. Helnes skulle være en firemannstasjon. Naustet fikk fire dører slik at hver fyrvokter og assistent kunne benytte hver sin del av naustet. Foto: Dalsfjord fyrmuseum

Naustet på Helnes

Landingskaret på Helnes fyrstasjon. På karet stod en vinsj som man kunne heise varer og båter med.

I 1933 skjedde det en arbeidsulykke på Helnes fyr. I forbindelse med lossing av material og utstyr falt, Knut Løndal fra Folkestad, ut for landingsplassen. Skadene var så omfattende at Knut omkom.

Foto: Dalsfjord fyrmuseum

Landingskar Helnes

I forbindelse med gjenreisingen i Finnmark fikk Fyrvesenet bygt fem føringsbåter. De fikk navn etter fyrstasjonene hvor de skulle benyttes. Mk Helnes ble bygt hos Lindstrøm båtbyggeri i Risør i 1946.

Fører Alfred Myrvågnes og motormann Peder Valø ble sendt sørover for å hente fartøyet. På vei nordover stoppet de i Brattvåg på Sunnmøre. Her fikk man satt inn en motorvinsj. 25. mai 1946 var det stor glede på Helnes fyrstasjon da den nye båten kom for første gang: "Vi helsa "Helnes" som han heitte, velkomen med eit rungande hurra!

Det viste seg seinare at båten var heilt nødvendig for oss. Det var han som førte alt til oss, og elles holdt oss i forbindelse med sivilisasjonen".

Foto: Dalsfjord fyrmuseum


MK Helnes

Helnes fyrstasjon. Arthur Elvedahl var fyrvokter under krigen og frem til 1947. Fra 1947-1953 var Joakim Jørgensen fyrvokter.

Foto: Dalsfjord fyrmuseum

Helnes fyrstasjon

27. april 1946 reiste 12 mann med Hurtigruten fra Ålesund. På Helnes var det meste sprengt og ødelagt. De måtte begynne med å reparere landingen.

I 1947 var det 36 mann som ankom med Hurtigruten. De ene våningshuset ble satt opp og det andre huset fikk de tak over. Råbygget til maskinhuset av betong var oppsatt og fyrlykta montert på toppen.

I 1948 var de 25 mann. Det var en kald vår, men det gjorde ikke så mye. Det var mye innredningsarbeid, muring av piper og brannmurer. Den gamle veien fra sjøen ble lagt om, noe som medførte mye sprengningsarbeid. Fire aggregat sørget for elektrisitet. Fire oljetanker, som hver kunne lagre 13 000 liter olje ble satt opp.

Etter ei dramatisk entring 5. november ble de siste arbeiderne fraktet ut av føringsbåten Helnes. "Komne om bord vinka vi farvel til Helnes og stemnde so innover for tredje og siste gong" skriv Arne Folkestad.

Foto: Dalsfjord fyrmuseum

Arbeidet på Helnes

Fyrarbeidere på Helnes fyr. Arbeidene på Helnes fyr ble ledet av Arne Folkestad. Underformann var G. Høydalsvik fra Høydal i Volda.

Arbeidsformann Arne Folkestad står til venstre i døropningen.

Foto: Dalsfjord fyrmuseum

Fyrarbeidere på Helnes

Arbeidslaget på Helnes fyr 1947-1947.

1. rekke fra venstre Kjell Børkedal, Stentvedt, Olav Telset, Elias Rusten, B. Dinesen, Jakob Bjørndal og Jan Kvistad.

2. rekke fra venstre Alfred Ystebakk, Einar Åmelfot, Jetmund Løndal, Jakob Nautvik, Sverre Myklebust, Jon Solbakken og Knut Hatlelid.

3. rekke fra venstre ukjent, Johan Vedlog, Jon Bjørndal, Magnus Reite, Johannes Reite, Elias Følsvik og Magnus Katland.

4. rekke fra venstre Sverre Steinsvik, arbeidsformann Arne Folkestad, Jakob Lid, Johannes Folkestad, ukjent og Ola Solbakken.

Foto: Dalsfjord fyrmuseum

Mannskapet på Helnes

Arne Folkestad (1905-200) på sine eldre dager på Folkestad i Volda. Arne Folkestad var arbeidsformann på Helnes alle de tre gjenreisingsårene 1946-1948. Folkestad var av fyrbyggerslekt og hadde god kunnskap til utfordringene som ventet. Arne Folkestad arbeidde 44 år i "vesenet". På sine eldre dager heldt han flere foredrag om fyrvesenet.

Arne Folkestad på sine eldre dagar.