Se utstillingen

kjolnesfront.jpg
Kjølnes fyrstasjon
Beliggenhet: 6 km fra Berlevåg,
70° 51' 11.13102'' 29° 14' 8.68606''
Kommune: Berlevåg
Opprettet: 1916
Automatisert: 1987
Avbemannet. 1994
Tårnets høyde: 22 m
Lysets høyde over høyvann: 25,7 m 
Lysvidde: 15 n mil
Eier: Staten
Fredet: Ja
Besøksfyr: Ja 
E-post: kjolnesfyr@gmail.com
Ny bruk: Kjølnes fyr byr på både mat og overnatting.
Info: www.fyr.no. Se også www.kystreise.no
 

kjolnesfront2.jpg

Kjølnes fyrstasjon før krigen, 1940. Se utstillingen

Kjølnes fyrstasjon ligger ved innseilingen til Berlevåg. Den opprinnelige fyrstasjonen med støpejernstårn ble fullstendig utbrent under tyskernes tilbaketrekning under siste verdenskrig i november 1944. Deler av tårnet sto igjen etter sprengningen, slik at man i 1945 kunne sette opp en provisorisk lanterne. 

kjolnes4.jpg

Tårnet på Kjølnes fyrstasjon, gjennoppbygget 1948. Se utstillingen

Arbeidslaget under ledelse av formann J. Aasebø kom til Kjølnes fyr i mai 1946. Tomten til de to boligene ble skutt ut og murene støpt. To uthus ble oppført. I 1947 kom et arbeidslag på 40 menn under ledelse av formann Elling Ulvestad.

I to år arbeidet de her fra vår til høst, men staben ble redusert til 30 menn i 1948. To bolighus ble satt opp. Et stort maskinhus i jernbetong ble bygget og innredet med maskinsal, vaktrom, tavlerom og verksted. Selve fyrtårnet ble et 22 meter høyt firkantet tårn av betong, 22 m høyt. Til det store naustet bygde man en tverrgående trallebane.

Bifyret ble tent i 1947, men hovedfyret først startet opp i 1949. Samme år ble et nautofon tåkesignal satt i virksomhet. Hele anlegget ble gjenoppbygget etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. 

Boliger og uthus danner et tunanlegg som ligger åpent mot sjøen. Bygningsmassen omfatter i tillegg maskinhus, naust, landinger og ruin etter uthus. Bygningsmessig har stasjonen høy grad av opprinnelighet. Selve fyroptikken er skiftet ut med en PRB-lystkaster. Fyrstasjonen er lett tilgjengelig og ligger godt synlig i landskapet ved innseilingen til Berlevåg, og har stor miljøbetydning for området.

kjolnesfront3.jpg

 Se utstillingen