Se utstillingen

makkaur1.jpg
Makkaur fyrstasjon
Beliggenhet: Innløpet til Båtsfjorden.
70° 42' 24.52799'' 30° 4' 42.72193''
Kommune: Båtsfjord
Opprettet: 1928
Automatisert: 1988
Avbemannet: 2005
Tårnets høyde: 13,5 m
Lysets høyde over høyvann: 39 m 
Lysvidde: 17,6 n mil
Eier: Staten 
Fredet: Ja
Besøksfyr: Nei
Ny bruk: Ingen
 

Makkaur fyrstasjon ligger helt ytterst i Båtsfjorden.  Fyret ble opprettet både fordi det var lang avstand mellom Vardø og Kjølnes fyr og fordi man må legge om kursen i dette området når man seiler langs kysten.


Makkaur fyr ble besatt av tyske militare under okkupasjonen. Av rapporten etter inspeksjon i 1945 fremgår det at tårnet var istykkesprengt og antakelig måtte støpes opp igjen. Diafonen og trykklufttankene var uskadd. Oljetankene ble gjennomhullet, men kunne repareres. Oljepumpen i naustet var ødelagt. Boligene, uthuset og naustet var i temmelig god stand. På den skadede fyrbygningen ble det i 1945 satt opp en provisorisk lanterne.

Arbeidslag på ti menn under ledelse av formann Elling Ulvestad kom til fyret i 1946. På Makkaur stod fyrboligen uskadd og arbeidslaget kunne flytte inn. For Ulvestad var dette et gjensyn, ettersom han hadde deltatt i bygningsarbeidene her på 1920-tallet. 

Det meste av arbeidet ved Makkaur fyr besto i å støpe nytt fyrtårn, samt reparere oljetankene. Mot slutten av 1948 var seks menn i arbeid. Maskinhuset ble malt, og en del av veien fra naustet til boligene ble støpt.

Makkaur3.jpg

Se utstillingen

Anlegget har klare likhetstrekk med betongbebyggelsen på Geitungen fyrstasjon i Rogaland, og Sletringen fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Et 3. ordens lynblinkapparat, maskinhall med trykktanker til diafon tåkeanlegg og aggregater er intakt. Fyrbygningen og fyrvokterboligen er bevart fra før krigen.

En tørrmurt vei går mellom fyrbygningen og den øvrige bebyggelsen. Denne omfatter boliger, uthus og tufter etter bolig og uthus. Bygningene ble revet så sent som på 1980-tallet og en dårlig tilpasset bygning som i dag brukes til bolig og maskinhus, ble satt opp utenfor tunet. En støpt vei fører ned til naust og landing. Fyrbygningen har en dominerende plassering på toppen av en knaus i et opprevet fjellandskap, og fyrbygningen er en av landets mest særpregede.

Fyrbygningen har høy arkitektonisk verdi som eksempel på betongbyggeri med sterke trekk fra industriarkitektur. Fyrstasjonen har miljøbetydning sett i sammenheng med det nedlagte fiskeværet Gamle Makkaur, og rester etter et tysk kystfort 1 km unna.

makkaur2.jpg

Familien Økland på Makkaur fyrstasjon, 1938 Se utstillingen