Familien Økland på Makkaur fyrstasjon, 1938. Lars Økland tok over som fyrvokter etter Arthur Bøe.

Bøe reiste sørover og ble fyrvokter på Oksøy fyr.

Lars Økland hadde bakgrunn som maskinmann og tidligere bestyrer ved Honningsvåg elektrisitetsverk. Fyrvesenets inspektør vurderer fyrvokter Økland til å være en "meget bra og dyktig mann".

Søndag på Makkaur. Arthur Hansen, Peder Birkeli og Hilbert Eriksesn, ca 1963.

Makkaur om høsten, 1963

Arbeidsformann Elling Ulvestad arbeidde i Fyrvesenet i 45 år (fra 1909 til 1953). Ved gjenreisingen i Finnmark ledet han arbeidet både ved Makkaur fyr og Kjølnes fyr.

Da arbeidslaget til Ulvestad kom til Makkaur i 1946, stod bolighuset igjen og de kunne flytte inne. Makkaur hadde klart seg bra tross alle ødeleggelsene.

Arbeidsformann Ulvestad

"Utenfor landingen til Makkaur fyr, er der et grunnrev som bryter i tung sjø, så det er ofte vanskelig å få sakerne på land. Ishavet står rett på, og det er ofte en spennende jobb å få losset ut fartøyet. All lossing foregikk med en liten motorbåt". Arbeidsformann Elling Ulvestad

Landing Makkaur

Lars Økland fungerte som fyrvokter på Makkaur fyr fra 1938 til 1946.

Fyrvokteren jobbet sammen med fyrassistent Reidar Normann Lauring (1937-1945). Lauring hadde bakgrunn som maskinist. I 1945 dro Lauring videre til Jomfruland fyr.

Fyrvokter Makkaur