Se utstillingen

vardo1.jpg
Vardø fyrstasjon
Beliggenhet: Hornøya utenfor Vardø
70° 23' 20.13006'' 31° 9' 26.12929''
Kommune: Vardø
Opprettet: 1896
Automatisert: 1987 
Avbemannet: 1991
Tårnets høyde: 20,5 m
Lysets høyde over høyvann: 77,2 m 
Lysvidde: 23 n mil
Eier: Staten
Fredet: Ja, etter Kulturminneloven 1998
Besøksfyr: Ja
Ny bruk: Vardø havnevesen tilbyr skyssbåt til Hornøya, og Hornøyas Venner tilbyr overnatting på fyret. Info: Vardohavn.no
Telefon: +47 78 98 82 77/+47 901 79 585
Mailadresse: resepsjon@vardoport.no
 

vardo2.jpg

Fyrvokterbolig, 1928 Se utstillingen

Vardø fyrstasjon ligger på nordsiden av Hornøya ved Vardø. Fyrbygningen er et 20 m høyt firkantet tårn i vinkeljernkonstruksjon, kledd med eternittplater. Tårnet er i stor grad i opprinnelig stand. Diafon tåkeanlegget er bevart, men linseapparatet er skiftet ut med en PRB-lyskaster. 


Under krigen var fyret besatt av tyske soldater og de ødela mye av utstyrer da de måtte flykte i 1944. Etter krigen måtte arbeidslag fra Fyrvesenet holde på i tre somre for å reparere og fornye fyret. De satte blant annet opp fyrtårnet som står der nå på 14 meters høyde med en 4. ordens lampe i toppen. Det gjorde forøvrig at Vardø fyrs lyshøyde er nest høyest i landet, etter Utsira.

Fyrarbeiderne monterte også et nytt og kraftigere tåkesignal, bygde et nytt maskinhus, ny betjentbolig og to uthus. De pusset også opp de gamle fyrvokterboligene og monterte en taubane opp til fyret. Særlig det siste bidro til at hverdagen ble mindre slitsom for betjeningen.  

Fyrarbeidet kunne være farlig, men utrolig nok var det sjelden noen som mistet livet. Et unntak var ulykken ved Vardø fyr i 1946. Arbeidsesongen var snart over. Formann Rasmus Drabløslid og fyrarbeiderne Amund Rønnestad og Ola Berg Rusten skulle seile til Vardø i en mindre båt. De skulle kjøpe billetter til Hurtigruta, slik at mannskapet skulle komme seg hjem uken etter. De vendte aldri tilbake. Bare en ble funnet igjen druknet. Det var tunge stunder både for fyrarbeiderne og familiene som satt hjemme. 

 

vardo3.jpg

Se utstillingen

Fyrstasjonens bygninger ble revet i 1959, slik at alle bygningene i dag er etterkrigsbebyggelse.

Bygningsmassen omfatter foruten fyrtårnet, maskinhus, bolig, uthus, maskinhus for taubane og to naust nede ved landingen.Tuften etter det tidligere fyret med vokterbolig ligger nord for dagens anlegg. Området er preget av rester etter tyske befestningsanlegg.

Fyrstasjonen ligger i et område som er fredet som naturreservat etter lov om naturvern.Tårnet er bygt med vinkeljern. Sammen med fyrtårnene på Alnes og Flatflesa fyrstasjoner de eneste fyrtårnene med denne konstruksjonen og utformingen her i landet. Vinkeljerntårnet på Flatflesa er revet, så bare Alnes og Vardø står igjen.

Anlegget har arkitektonisk verdi med bygningenes plassering i tunet, og med bygningenes enkle volumer og knappe detaljering.

Fyrstasjonen har miljøskapende verdi i området. Det er Hornøyas Venner som forvalter fyret.