Besøker 35 havner på 300-årsseilasen

Losen feirer 300 år i tjeneste med en jubileumsseilas langs norskekysten. Her er de 35 stedene som får besøk av Gamle Oksøy i sommer.

Rundt 300 loser jobber for å gjøre seilingen langs kysten vår trygg, 24 timer i døgnet – hele året. Det har loser gjort i 300 år. Nå skal lostjenestens 300-årsjubileum, LOS300, markeres med et tokt langs norskekysten i juni og august 2021. Ferden starter i Vardø 29. mai, og 35 havner langs kysten får besøk av museumsfartøyet Gamle Oksøy, før siste stopp blir Øygarden utenfor Bergen 30. august.

Covid-19-tilpasset
Opprinnelig skulle toktet med museumsfartøyet Gamle Oksøy vært gjennomført sommeren 2020, men ble utsatt grunnet covid-19-situasjonen. I år inviteres publikum til mindre utendørsarrangement langs hele kysten med losen som tema. Det legges til rette for påmelding der det trengs, og det blir åpen båt med en egen losutstilling på Gamle Oksøy. Andre aktiviteter som musikk, foredrag og underholdning på bryggene varierer fra sted til sted.

– Smittevern har høyeste prioritet. Vi har nedskalert markeringen og gjort en rekke forebyggende tiltak slik at det skal bli trygt å delta. Vi følger naturligvis situasjonen nøye og tilpasser seilasen etter situasjonen og i tråd med gjeldende smitteverntiltak, sier prosjektleder for LOS300 og leder av Kystverkmusea, Espen Frøysland.

Følg seilasen, minutt for minutt! Et web-kamera på fartøyet filmer ferden live, 24 timer i døgnet:

Losen viktig for skipstrafikken
– Hele 90 prosent av eksport og import i Norge går sjøveien. Skipstrafikken er dermed viktig for å sikre forsyningene både til industrien og befolkningen ellers. Rundt 300 loser jobber for å gjøre seilingen langs kysten trygg, og sikrer drift av tjenesten 24 timer i døgnet – hele året. Det siste året har losene hatt en viktig rolle for å sikre forsyninger til Norge gjennom covid-19 epidemien, forteller losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Spennende historie
Skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår, og det har i uminnelige tider vært drevet lostjeneste. Losen har spilt en viktig rolle for utviklingen av sjøfartsnasjonen Norge, og historien er derfor en vesentlig del av formidlingen under jubileumsseilasen.

Hit kommer Gamle Oksøy – se seilingslista her

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak seilasen, i samarbeid med en rekke lokale kystlag, kommuner og frivillige organisasjoner.

– Vi gleder oss til et spennende program og en sikker seilas i juni og august, sier Frøysland.

Fakta om Kystverkets lostjeneste

  • I 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning. Dette ble starten på lostjenesten og det som i dag er Kystverket.
  • På landsbasis har Kystverket rundt 300 loser i tjeneste, stasjonert ved 25 losstasjoner.
  • Det utføres rundt 40 000 losoppdrag i året over hele Norge – i snitt 100 per dag.
  • Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet, ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap til å foreta sikker seilas.
  • Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten.

illu_los3002.jpg

Losyrket har endret seg mye fra den tiden losen selv holdt utikk etter skip på 1700-tallet, til losens hverdag i 2021. Men jobben er den samme: Bidra til at skip får en sikker seilas langs norskekysten. Foto: Norsk Folkemuseum og Jim Pedersen. Bildet av Gamle Oksøy er tatt av Simen L. Pihl.