Covid-19 informasjon og forsiktighetsregler

Kystverket og Kystverkmusea har i forbindelse med den nasjonale LOS 300 markeringen i 2021 gjennomført en risikoanalyse og etablert en rekke smitteverntiltak. Tiltakene skal sikre at alle arrangement gjennomføres i tråd med nasjonale og lokale tiltak som til enhver tid er gjeldende. Med nye rutiner er Gamle Oksøy nå klar for en trygg seilas langs kysten.

Med bakgrunn i en rekke nye forsiktighetsregler og strenge tiltak planlegger vi å gjennomføre jubileumsseilasen langs norskekysten i juni og august 2021 – nøyaktig ett år etter den opprinnelige planen.

I tillegg til selve seilasen vil vi ha en rekke lokale arrangementer underveis. Her blir det spesielt viktig at alle arrangører, samt gjester og deltakere bidrar til vi kan samles i et trygt og sikkert miljø.
ALLE ARRANGEMENT TILPASSES DE TIL ENHVER TID GJELDENDE LOKALE SMITTEVERNREGLER.

Smitteverntiltak om bord

Gamle Oksøy er et typisk skip fra 1960-tallet med litt trange korridorer og bratte trapper. Vi har nå gjort tiltak for å sikre at det er mulig å opprettholde avstand mellom de besøkende. Ved å ensrette bevegelsesmønsteret om bord er det nå mulig å kun gå en vei, og de delene av skipet der det er vanskelig å holde god nok avstand, blir avstengt for publikum. Utstillingslokalet har separat inngang og utgang, med mulighet for både håndvask og desinfisering med sprit ved inn- og utganger. Ellers vil tiltakene være:

  • Registrering av alle gjester
  • Covid-19 testet mannskap 
  • Hyppig rengjøring av alle kontaktflater
  • Håndsprit utplassert

Smitteverntiltak på arrangement

Vi har begrenset antall plasser og alle som vil delta på våre arrangement må melde seg på i forkant. Det er fordi vi må ha oversikt over hvor mange som kommer, og hvem som kommer. Alle deltakere må også registrere seg på selve arrangementet, blant annet for å kunne spore smitte raskt dersom det skulle oppstå. 

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og ta forholdsregler ved deltakelse på LOS300-arrangement, slik at du og andre kan føle seg trygge.

  • Hold minst en meters avstand
  • Bruk munnbind om det ikke er mulig å holde god avstand
  • Bruk utplassert håndsprit gjennom arrangementet

Dersom du er i karantene eller har symptomer på covid-19 eller har luftveissymptomer skal du IKKE delta på arrangement!

Der det er tilrettelagt for dette, vil vi legge arrangementene utendørs.
Velkommen til LOS300!