Covid-19 informasjon og forsiktighetsregler

Kystverket og Kystverkmusea har i forbindelse med den nasjonale LOS 300 markeringen i 2021 gjennomført en risikoanalyse og etablert en rekke smitteverntiltak. Tiltakene skal sikre at alle arrangement gjennomføres i tråd med nasjonale og lokale tiltak som til enhver tid er gjeldende. Med nye rutiner er Gamle Oksøy nå klar for en trygg seilas langs kysten.

Med bakgrunn i en rekke nye forsiktighetsregler og strenge tiltak planlegger vi å gjennomføre jubileumsseilasen langs norskekysten i juni og august 2021 – nøyaktig ett år etter den opprinnelige planen.

I tillegg til selve seilasen vil vi ha en rekke lokale arrangementer underveis. Her blir det spesielt viktig at alle arrangører, samt gjester og deltakere bidrar til vi kan samles i et trygt og sikkert miljø.
ALLE ARRANGEMENT TILPASSES DE TIL ENHVER TID GJELDENDE LOKALE SMITTEVERNREGLER.

Smitteverntiltak om bord

Gamle Oksøy er et typisk skip fra 1960-tallet med litt trange korridorer og bratte trapper. Vi har nå gjort tiltak for å sikre at det er mulig å opprettholde avstand mellom de besøkende. Ved å ensrette bevegelsesmønsteret om bord er det nå mulig å kun gå en vei, og de delene av skipet der det er vanskelig å holde god nok avstand, blir avstengt for publikum. Utstillingslokalet har separat inngang og utgang, med mulighet for både håndvask og desinfisering med sprit ved inn- og utganger. Ellers vil tiltakene være:

  • Registrering av alle gjester
  • Covid-19 testet mannskap 
  • Hyppig rengjøring av alle kontaktflater
  • Håndsprit utplassert

Smitteverntiltak på arrangement

Alle deltagere må registrere seg på det enkelte arrangementet. Dette gjøres via QR kode som du finner på arrangementsområdet. Dersom det blir nødvendig vil det være påmelding til enkelte arrangement, dette blir informert om fortløpende under arrangementskalenderen vår.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og ta forholdsregler ved deltakelse på LOS300-arrangement, slik at du og andre kan føle seg trygge.

  • Hold minst en meters avstand
  • Bruk munnbind om det ikke er mulig å holde god avstand
  • Bruk utplassert håndsprit gjennom arrangementet

Dersom du er i karantene eller har symptomer på covid-19 eller har luftveissymptomer skal du IKKE delta på arrangement!

Der det er tilrettelagt for dette, vil vi legge arrangementene utendørs.
Velkommen til LOS300!