Gamle Oksøy - fra forsyningsskip til museumsskip

I mange år sørget Gamle Oksøy for at det var lys og lykter i fyr langs hele kysten. Nå er fartøyet sentralt i losens 300-årsmarkering med en jubileumsseilas fra nord til sør.

Gamle Oksøy var tidlegere et forsyningsskip i Kystverket, og ble bygget i 1962 hos Brødrene Lothe i Haugesund på oppdrag fra Kystverket. Båten ble bygget som tankskip og fraktet fraktet parafin og gass til lykter og fyr langs kysten i Sør-Norge. Skipet hadde store tanker med plass til 170 000 liter parafin og lasterom for gassflasker. M/T Oksøys besetning gjorde og vedlikeholdsarbeid på lykter og lanterner.

Etter hvert ble skipet brukt under ombyggingen av fyrlykter til solcelledrift. Da dette arbeidet var fullført høsten 1996 ble skipet tatt ut av tjeneste.

Fartøyet representerer en type spesialfartøy fra en spesiell epoke i norsk fyrhistorie. Fyrstasjonene var fortsatt bemannet og de fleste fyrlyktene krevde regelmessig tilførsel av parafin eller acetylengass. Et initiativ for å bevare fartøyet som et flytende kulturminne ble tatt. I Kulturminneåret 1997 ble M/T Oksøy gitt i gave fra Fiskeri- og kystdepartementet til Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand. Riksantikvaren innvilget status som verneverdig skip, og navnet ble endret til M/S Gamle Oksøy. Det var første gang et skip fikk vernestatus i original, komplett og operativ stand. Lite er endret om bord siden den gang.

I 2014 overtok Lindesnes fyrmuseum og Kystverkmusea eierskapet og ansvaret for videre drift av M/S Gamle Oksøy. Fartøyet har siden vært på en rekke tokt, både langs norskekysten og til utlandet, Hun har også vært brukt til losopplæring i samarbeid med Kystverket og som logiskip for besetningen til fullriggeren Sørlandet.

Gamle Oksøy eies av Lindesnes fyrmuseum, men museet er helt avhengig av hjelp og frivillig arbeid. Det meste av arbeidet om bord på fartøyet er basert på dugnad fra medlemmer i Foreningen Gamle Oksøys Venner, som har som mål å ivareta Gamle Oksøy. Alle kan bli medlem eller støtte foreningen Gamle Oksøys venner.

I juni og august 2021 seiler Gamle Oksøy langs norskekysten for å markere LOS300 -  lostjenestens 300 årsjubileum.

Se hvilke steder Gamle Oksøy skal besøke på seilasen sommeren 2021!


Fakta om Gamle Oksøy
Byggeår: 1962
Lengde: 41 ,42 meter
Bredde: 7 ,42 meter
Tonnasje: 330 brt
Hovedmaskin: Bergen diesel, 495 HK
Maksfart: 11 knop
Kjenningssignal: 3YYN
Sertifikat: 60 passasjerer, dagstur,
Fartsområde 5 - Liten Kystfart
11 lugarer, messe, bysse, toaletter og bad
Status som verneverdig skip siden 1996.
Medlem av Norsk Forening for Fartøyvern siden 2004.

Kystverkmusea
Kystverkmusea er etatsmuseum for det norske Kystverket. De dokumenterer, utforsker og formidler Kystverkets historie langs hele norskekysten. Kystverkmusea ble opprettet i 2008 og er et nettverksmuseum. Kystverkmusea et samarbeid mellom fem museer i Norge: Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre museum, Museum Nord og Museene for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark.