Fyrstasjoner i Finnmark

I forhold til fylkets areal er kysten i Finnmark relativt kort. Den totale kystlinjen i Norges største og nordligste fylke, inkludert store øyer, er 6841 km.  Fylket har Norges nordligste og østligste punkter. Det har også de fyrene som ligger lengst i de retningene her i landet. Også her kom fyrbyggingen sent i gang, i 1859, men opp gjennom årene ble det bygget åtte fyrstasjoner. Lykta på den siste ble tent så sent som i 1928.

Høsten 1944 fikk tyske styrker ordre om å bruke den brente jords taktikk ved tilbaketrekningen gjennom Finnmark og Nord-Troms.

kart.jpg

 På slutten av den annen verdenskrig ble nesten alle fyrstasjonene sprengt i biter av retirerende tyske styrker, men driftige fyrbyggere bygde opp alle igjen etter krigen. 


Det siste fyret i Norge som ble avbemannet ligger i Finnmark. Det var Bøkfjord, og fyrvokterne flyttet derfra på slutten av 2006. Hele seks av fyrstasjonene i Finnmark er nå besøksfyr, om enn med svært varierende servicegrad.

 

Finnmarken.jpg


Langs Finnmarks kyst har følgende fyr blitt anlagt og hatt bemannet drift: 

Fuglenes fyrstasjon 1859 - 1911
Fruholmen fyrstasjon 1866 – 2006
Vardø fyrstasjon 1896 - 1991
Slettnes fyrstasjon 1905 - 2005
Helnes fyrstasjon 1908 -2004
Bøkfjord fyrstasjon 1910– 2006
Kjølnes fyrstasjon 1916 – 1994
Makkaur fyrstasjon 1928 – 2005

Informasjon og filmer:
https://kystreise.no/