Lostjenesten 300 år

LOS 300

Kystverket og Kystverkmusea markerer 300-årsjubileum av norsk losvesen i 2020.

Det vil bli avholdt mange lokale arrangement langs kysten, og vårt museumsskip M/S Gamle Oksøy vil seile rundt hele kysten i sommermånedene.

Bli med på feiringen!


Losvesenets historie
De eldste norske bestemmelser om losing finnes i Magnus Lagabøtes landslov av 1276. Den senere dansk-norske lovgivningen hadde også bestemmelser om losvesen; rett til å lose ble gitt av kongen ved losbrev.

I 1720 fikk en av Tordenskiolds tidligere offiserer, kapteinløytnant Gabriel Christensen, gjennomslag for å etablere en statlig styrt losadministrasjon, gjennom en kongelig forordning, signert av Fredrik den IV 29. april 1720. Dette er starten på vår Losvesenet, og derved også starten på det som i dag er Kystverket.

Losen i dag
Lostjenesten er i dag en moderne del av Kystverket. Vi har fremdeles 18 losstasjoner i Norge og totalt ca. 290 loser i jobb for å gjøre seilingen langs kysten trygg. Tjenesten utfører ca. 45 000 oppdrag på landsbasis pr. år, så det er til enhver tid noen på jobb! Hver av Kystverkets regioner har sin losoldermann. Selv om losen i dag råder over mange moderne hjelpemidler, er det fremdeles kompetanse rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket.

Jubileet
Kystverket og Kystverksmusea planlegger å markere losjubileet på flere måter i løpet av 2020. Vi vil, sammen med lokale aktører langs kysten, gjerne skape engasjement og aktivitet rundt jubileet. Vi håper sommeren 2020 vil bli preget av små og store arrangement langs hele kysten, med losen som tema.

Gamle Oksøy

Kystverkmusea vil sommeren 2020 gjennomføre et tokt hele kysten rundt med Kystverkmuseas museumsskip M/S Gamle Oksøy.  Skipet er skal være med å skape losarrangement der det legger til. Toktet vil være todelt, med reise fra Vardø til Bergen i perioden 25. mai til 20. juni, og fra Fredrikstad til Bergen i perioden 15. august til 3. september. Lokale losarrangement vil bli gjennomført enten i forbindelse med et besøk fra M/S Gamle Oksøy, som en del av allerede eksisterende arrangement, eller som helt egne arrangement lokalt, eller sammen med andre.

Vi utarbeider en aktivitetspakke som blir sendt ut til arrangørene medio mars. Her vil du finne:

  • Trykket informasjonsmateriell
  • Digital fil med utstilling/film
  • Profileringsutstyr
  • Aktivitetsutstyr

Hva skjer fremover?
I januar skal den nasjonale aktivitetskalenderen være klar. Den finner du her på nettsiden. Utover våren vil vi legge ut informasjon om de ulike arrangementene etter hvert som de blir klare.

Har din organisasjon lyst til å være med å feire LOS300? Ta kontakt så fort som mulig, så ser vi hva vi får til!

Kontakt:

espen@lindesnesfyr.no