Fyrhistorisk seminar 2017

Årets fyrhistoriske seminar gikk av stabelen i Ålesund og på Alnes fyr 24-25 mars, og samlet 44 fyrinteresserte fra Norsk fyrhistorisk forening, Kystverkmusea, Kystverket og DNT. Markering av Norsk fyrhistorisk forenings 30-årsjubileum utgjorde en naturlig opptakt for tilbakeblikk og frampeik.

Temaet forvaltning av besøksfyr ble belyst med eksempler fra Alnes, Haugsholmen, Ulla og Hestskjæret, og Kystverket orienterte om erfaringer med ulike fyrforvaltere gjennom 20 år.

Dag to ble gjennomført på Alnes fyr, der det nye besøkssenteret gav en naturlig innfallsport til temaet fyropplevelser. Kystverkmuseas avdelinger orienterte avslutningsvis om pågående aktiviteter og prosjekter.

Alnes fyr _033 ed.jpg