Skilting av fredede fyrstasjoner

Siden 2014 har Kystverkmusea og Kystverket i samarbeid produsert informasjonsskilt til 38 av landets totalt 83 fredede fyrstasjoner. Skiltene informerer om hvert enkelt fyrs historie og om de nautiske forholdene i området.

skilting av fredede fyr.jpg